Pe mine mie... redă-mă!

„Pornind de la metafora lumii ca teatru, prezentă într-o scenă din piesa shakespeareană „Cum vă place?", Claudiu Pintican reia şi dezvoltă fiecare din cele şapte vârste expuse succint în piesa divinului brit. Fără să şocheze auditoriul, actorul montează faţete complementare ale condiţiei umane într-un cadru minimalist, grevat de simboluri. Fiecărei vârste îi este ataşată, astfel, o imagine simbolică, menită să potenţeze configuraţia ideatică de ansamblu: pruncia e simbolizată prin leagăn, vârsta şcolarului prin ghiozdan, adolescenţa îndrăgostirii prin floare şi măr, adolescenţa cazonă prin sabie, maturitatea şi senectutea filosofică prin balanţă și clepsidră, iar decrepitudinea, din nou, prin leagăn. Predilecţia pentru mantii şi voaluri induce fiorul de mister specific atmosferei de tip romantic. Biblia, un alt simbol forte în eşafodajul dramatic, deţine un rol important în discursul scenic, la cartea cărţilor făcându-se apel în contexte cheie." (Cristian Pascalău)